8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu Teması Belli Oldu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu Teması Belli Oldu

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayınladığı metne göre “PLANLAMADA KIRSAL ALANLAR VE BÖLGE” konu başlıklı 41. Kolokyum 7-8-9 Kasım 2017 tarihlerinde, Konya’da, Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kolokyumda aşağıda belirtilen başlıklar altında bildiri sunulması beklenmektedir.

 • Ulusal Kalkınma ve Bölge Planlama Yaklaşımları
 • Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Kırsal Alan
 • Erişilebilirlik Kapsamında Kırsal Alanlar ve Bölge
 • Yeni Paradigmalarda Bölge-Kent-Kır Gerilimi
 • Bölgesi ve Yereli İçinde Kırsal Alanı Yeniden Anlamlandırmak
 • Bütünşehir Yasası ve Kırsal Alanlar
 • Kırsal Alanların Yönetimi ve Planlama Politikaları
 • Türkiye‘de Kırsal Alanların Geleceği
 • Kırsal Alanda Planlama ve Tasarım
 • Yok Edilen Kırsal Alanlar ve Kentler Üzerindeki Etkileri
 • Doğal Değerlerin Korunması Çerçevesinde Kırsal Alanlar
 • Kırsal Yerleşme Dokusunun Korunması; Kırsal Mimari ve Peyzaj
 • Kırsal Alanlar ve Sektörel Çeşitlilik
 • Kırsal Alanlarda Sosyal Sermaye
 • Kırsalın Uyum Kapasitesi
 • Göç Hareketlerinin Etkileri ve Yönetimi
 • Kırsal Tehditler ve Sürdürülebilirlik

Kolokyum‘da sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (en fazla 1500 sözcük), bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup; bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklenmektedir.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih : 21 Temmuz 2017
Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi : 11 Ağustos 2017
Bildirilerin tam metinlerinin teslimi : 22 Eylül 2017
41. KOLOKYUM (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  – KONYA) : 7-8-9 KASIM 2017

 

(Kaynak: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8259&tipi=1&sube=0)