Afet Yönetim Planlama

Afet Yönetimi, kentlerin olası acil durumlara hazırlanılması, zararların en aza indirilmesi ve acil durum toplanma alanlarının oluşturulması gibi konularda organizasyon ve kaynakların en uygun şekilde değerlendirilmesidir.

Afet yönetimi, zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme olmak üzere dört ana süreçten oluşur.


Zarar azaltma, mevcut ve potansiyel tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlemler ile yapılması gereken faaliyetlerin tümüdür.


Hazırlık, afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet öncesinde yapılması gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil yardım malzeme stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin sürekli ve sürdürülebilir olarak yürütüldüğü süreçtir.


Müdahale, afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaların tümüdür.


İyileştirme, afetlerden etkilenmiş olan toplulukların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatlarının normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle baş edebilme imkânlarının geliştirilmesi ve daha güvenli bir yaşam çevresi oluşturulması için yapılması gereken yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan uzun bir süreçtir.

WhatsApp
Teklif Al!
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İletişime geçmek için lütfen "WhatsApp" kısmına tıklayınız.