Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması

Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması
Marmara Belediyeler Birliği, ekonomiden teknolojiye, mekânsal gelişimden toplumsal dinamiklere, gayrimenkul piyasasından mimariye küreselleşme alanında uluslararası boyutta çalışan akademisyenleri 23 Şubat 2018 tarihinde InterContinental İstanbul’da Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda bir araya getiriyor.

Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin anlamlandırmada kullanılan bilimsel yöntemlerin tartışılacağı buluşmada, İstanbul’un dünya kentleri arasındaki yeri ve geleceği de ele alınacak.

Küreselleşme ve Dünya Kentleri, Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları, Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası ve Küreselleşme ve Kent İmgesi konularının konuşulacağı buluşmada, dünya kentleri üzerine detaylı çalışmalar yapmakta olan GaWC (Kürselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Grubu) araştırmacıları Prof. Dr. Ben Derudder, Prof. Dr. Allan Watson, Prof. Dr. Kathy Pain, Prof. Dr. Alain Thierstein ve Türkiye’de küreselleşme ve kentleşme alanında değerli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zeynep Enlil, Prof. Dr. Oğuz Işık, Prof. Dr. Ali Türel, Prof. Dr. Asuman Türkün, Prof. Dr. Abdi Güzer, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner konuşmacı olarak yer alacaktır. Buluşma boyunca Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane tercüme de bulunacaktır.

Kaynak: http://marmara.gov.tr/kuresellesme-ve-kent-aglari-bulusmasi-12910
  • 64c03645-0b91-440c-9333-ec1d1e460488
  • 439621b2-d38d-4249-9ef5-a98cd3c485e5
  • a7b1e13c-ded4-4708-9d28-d25895a74aaf